obchodní podmínky

Nákupní předpisy  

Obchodní podmínky pro kupující, kteří jsou spotřebitelé   Způsob objednání v internetovém obchodě Internetový obchod Euromatshop.cz akceptuje pouze objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na doméně www.euromatshop.cz nebo e-mailem na sklepeuromat@euromat.com.pl. Objednávky mohou být uskutečněny pouze z aktuální on-line nabídky. V případě, že si zboží uložíte do košíku a tento košík si uložíte pod heslem do databáze je nutné košík při ukončení objednávky aktualizovat. Zboží uložené v tomto košíku nemá charakter rezervace.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH. V ceně jsou započítány náklady na obalový materiál a balné. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než při uzavření objednávky není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem níže.  

Způsoby plateb:    - platba převodem na bankovní účet před odesláním zboží. Faktura k proplacení Vám bude zaslána do kontaktního emailu po uzavření objednávky do 24 hodin.    U zboží na zakázku nebo při individuálním dovozu ze zahraničí si vyhrazujeme právo na platbu předem v tomto případě vám bude zaslána zálohová faktura na kontaktní email po uzavření objednávky.    

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3-5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Termínem dodání se rozumí doba od objednání resp. zaplacení do expedice u prodávajícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

 

 Standardní doručování GLS  Pro tento způsob přepravy spolupracujeme s přepravcem GLS. Služba DPD Private přináší komfortní řešení pro vnitrostátní přepravu zásilek na soukromou adresu do druhého 3-5 dne průběžné informování příjemce o doručení. Kontaktování příjemce po druhém neúspěšném pokusu o doručení.  V případě, že si kupující nevyzvedne objednané zboží a objednávku nezruší ještě před odesláním nebude mu umožněno uskutečnit další objednávku bez toho, aby uhradil náklady spojené se zasláním nevyzvednuté objednávky. Doručování do zemí EU  Zboží je dodáváno obchodním balíkem do zahraničí službou GLS. Pro zaslání zboží mimo Poski akceptujeme pouze platbu převodem na náš bankovní účet v Kč, PayU nebo platební kartou.  Závazná cena za dopravu je kalkulována při uzavření objednávky.  Poštovné PŘEVOD NA ÚČET 100 Kč. DOBÍRKA 130 Kč. Od 1200 Kč. dodání zdarma.

 

Odstoupení od smlouvy - jako kupující, který je spotřebitelem máte právo odstoupit od objednávky do 5-ti (pěti) dnů od odeslání objednávky elektronickou cestou a to bez jakéhokoliv postihu. Pokud kupující stornuje objednávku, která je již v procesu vyřízení nebo je ve výrobě má prodávající nárok na náhradu skutečných nákladů spojených s realizací takto stornované objednávky. Současně kupující ztrácí nárok na započtení jakékokoliv slevy na tuto objednávku, pokud mu byla sleva poskytnuta. Toto předchozí ustanovení platí i pokud je stornována objednávka byť i jen částečně. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 dále máte jako kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Po tomto termínu již není možné platně od smlouvy odstoupit dle zákona č. 367/2000. Toto ustanovení nelze využít u zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu v souladu se zákonem č.367/2000, § 53 odst.(7) písm.c ze dne 14.září 2000.

 

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena v případě, že již byla zaplacena:    odešlete odstoupení od kupní smlouvy na adresu sídla naší firmy. Adresa sídla firmy je součástí uzavřené kupní smlouvy, je uvedena v těchto obchodních podmínkách a rovněž je uvedena na daňovém dokladu.  zboží doručte poštou na naši adresu.  zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu musí být v původním stavu bez známek použití nebo poškození, nemusí být v původním obalu, pokud tento obal není nedílnou součástí výrobku a bez tohoto obalu je zboží nadále dle hygienických předpisů již neprodejné, nesmí být vyprané!, musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit. Zboží, které obdržíme na dobírku nepřebíráme.  při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. Pokud nebylo zboží vráceno v rámci této záruky v původním stavu od ceny zboží se odečtou prokazatelné náklady vzniklé uvedením zboží do původního stavu. Tato částka se odečte od původní částky zaplacené za zboží a bude vrácen její rozdíl. V případě odstoupení od kupní smlouvy pokud bylo zboží již zasláno se prokazatelné náklady, které vzniknou s tímto odstoupením vrací. Tyto náklady tvoří zejména náklady na poštovné, balné vnějšího obalu, obalový materiál vnější - poštovní krabice, pokud byly tyto částky účtovány. Náklady kupujícího spojené se zasláním zboží zpět se nevrací, jedná se zejména o poštovné a balné.  v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.  Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává, není již v objednané velikosti k dispozici nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet. Prodávající si vyhrazuje právo započíst všechny splatné závazky vůči kupujícímu, pokud takové existují z jeho předchozích objednávek a částku vratky o tyto ponížit. Vyhrazujeme si právo neuzavřít objednávku bez udání důvodu.

 

 Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady    Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude v nejkratším možném termínu objednáno od dodavatele. Garance se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným postupem praní nebo sušení a na mechanické poškození.    Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.    Záruční doba je 12 měsíců, pokud není u konkrétního produktu v popisu stanovena vyšší záruční doba. Jako záruční list slouží daňový doklad.    Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.    Reklamace  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.    Postup reklamace  Pokud se vyskytla závada na výrobku, která vyžaduje reklamaci, prosíme zašlete reklamaci prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na email: sales@euromat.com.pl. Zboží poté zašlete zpět na naši adresu. Do zásilky přiložte písemnou formou reklamaci s popisem vady. Dodržením tohoto postupu urychlíte vyřízení reklamace a usnadní identifikaci zboží. Zásilka u které není patrné z jakého důvodu byla na naši adresu doručena je odmítnuta a vrácena odesilateli.    Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.   Vyřízení reklamace  Dodavatel nebo výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zasláno reklamované zboží na kontaktní adresu uvedenou v objednávce.  Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30dní.      

EUROMAT Sp. J.  

ul. Opolska 38

49-100 Niemodlin

Euromat

Euromatshop.cz

Call Center 00420558274804

E-mail: kontakt@euromatshop.cz
pixel